Om Anneli

Jag är född den 25 december 1970. Växte upp i den lilla orten Fritsla i Västra Götaland, som ligger mellan Borås och Kinna.

Mitt intresse för orientering var tidigt stort och jag ägnade också mycket tid under ungdomsåren åt fysisk träning och tävlande. Men skoltrött efter gymnasie- och folkhögskolestudier tog jag som 20-åring ett ”sabbatsår”, vilket innebar diakonalt arbete vid Svenska Sjömanskyrkan i Skagen (Danmark), där också mitt intresse för konst på allvar väcktes.

Under våren 1992 träffade jag Bertil Jansson. Han var bildkonstnär och hade en ateljé i Skagen. Han var etablerad och jag ännu en ”sökare” med litterära intressen. Bertil kom att få betydelse för mitt konstnärskap.

Hösten 1992 startade 4,5 års universitetsstudier för mig. Under första året läste jag pedagogik vid Umeå Universitet och det var också där som jag på senhösten började arbeta med keramik på fritiden. Redan på våren -93 köpte jag min första egna drejskiva.

Julen 1996 tog jag min fil.kand. Som nybakad socionom fick jag jobb som socialsekreterare i Linköping. Parallellt utvecklades jag nu som krukmakare på fritiden och började också ställa ut och sälja min keramik.

Hösten 1998 tog jag 2 månaders tjänstledigt och reste till Australien. Där fick jag inspiration av några av de främsta keramikerna i landet. Erfarenheterna jag fick under dessa intensiva månader blev till stort värde i min fortsatta utveckling.

Året därpå köptes Hjortslund i Kisa. Jag började då arbeta som krukmakare och gör det fortgående.