Återförsäljare

Linköping Slotts- och Domkyrkomuseum, Borggården, 582 28 Linköping, www.lsdm.se

Café Columbia, Storgatan 10, Kisa, www.cafecolumbia.se