Vad kännetecknar Annelis keramik?

Jag har valt att enbart dreja i stengodslera. Stengods är starkare än lergods och mer rustik än porslin. Det är tätt och suger inte till sig vatten och den tål uppvärmning och maskindisk. Mina glasyrer är alltid blyfria.

Det har sagts; att min keramik har ett eget starkt formspråk. Även traditionell brukskeramik kräver ett eget uttryck. Mina produkter är dessutom tunna och därmed också lätta. Känslan för materialet och dess möjligheter är viktigt för mig som hantverkare. Jag har mycket höga kvalitetskrav. Skulle någon av mina objekt ha störande porigheter i glasyren eller andra störande avvikelser från det förväntade resultatet, så sätts produkten ner till 2:a sortering och priset halveras. Skulle defekten vara av den storleken att felet stör produktens framtoning, då kasserar jag objektet helt (slår det i pumpen utanför huset).

För närvarande drejar jag c:a två ton lera per år till sju olika bordsserviser, där varje servis består av 20-30 delar. Jag skapar också många fristående objekt, såsom stora fruktfat, lampor, vaser etc. Totalt arbetar jag med dryga hundratalet olika produkter. Den omfattande produktbredden och den stora efterfrågan från kunderna är en krävande utmaning då det gäller att hålla lager, något som jag tar på stort allvar. Jag är mycket mån om att mina kunder ska ha goda valmöjligheter vid besöken i utställningen.

Min keramik säljs i huvudsak på Hjortslunds Stengods och ett urval finns även hos mina återförsäljare (se rubrik). För kunder betyder detta; att de alltid får del av mina nya produkter vid besök i krukmakeriet. Försåld keramik på Hjortslund kan enkelt kan bytas (t.ex. ”fel” val av present) utan krav på tidsgräns och sparade kvitton.

Arbetet som krukmakare tar lång tid att lära sig och kräver mycket tålamod. En stor del av min kreativa utmaning ligger i ska­pandet av ett sammanhållet formspråk, som jag sedan utvecklar till olika produktgrenar med underordnade produkter. Dessutom krävs att jag ska kunna upprepa detta skapande gång på gång. Med den erfarenhet jag idag fått som krukmakare, känner jag mig trygg i mitt skapande.